Eenmalige huurverlaging in 2021

In 2021 geldt de wet Eenmalige Huurverlaging voor huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huurders in een sociale huurwoning dit jaar recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze in verhouding tot hun inkomen  te duur wonen. Een aantal huurders van Woonkwartier komen in aanmerking voor huurverlaging. De voorwaarde is dat het  inkomen onder de inkomensgrenzen voor huurtoeslag ligt én de huurder een  kale huurprijs heeft boven de geldende huurprijsgrens. Deze huurders krijgen een huurverlaging naar die huurprijsgrens. Het inkomen over 2019 wordt gecontroleerd bij de belastingdienst.

Huurders die in aanmerking komen ontvangen vóór maart  een brief van Woonkwartier. De huurverlaging gaat in op 1 april 2021. Op deze webpagina staan aan de zijkant 2 stroomschema's die huurders kunnen doorlopen om te controleren of ze in aanmerking komen voor huurverlaging. De huurder kan de Huurcommissie  om een uitspraak vragen als hij of zij vindt dat de kale huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd of te weinig wordt verlaagd.

Ook andere huishoudens kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging, maar die moeten zelf een aanvraag doen  via het formulier op de website van Woonkwartier. Het formulier staat aan de rechterkant van deze webpagina. Is het inkomen na 2019 gedaald en/of de kale huurprijs boven de huurprijsgrens gekomen? En is de inkomensdaling minstens 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging gebeurd? Dan komt de huurder mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Huurders vinden rechts op deze webpagina twee stroomschema´s om te controleren of ze in aanmerking komen. Hieronder leest u de veel gestelde vragen en antwoorden!

Veel gestelde vragen eenmalige huurverlaging

Hoe vraag ik huurverlaging aan?
De huurders met een te laag inkomen én te hoge huurprijs hebben vóór maart een brief gekregen van Woonkwartier. De huurders met een inkomensdaling vragen zelf huurverlaging aan via het formulier op onze website. U vindt daar ook een stroomschema om te controleren of u in aanmerking komt. Let op, de inkomensdaling is minstens 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging gebeurd.

Waarom kom ik niet in aanmerking voor huurverlaging?
Uw inkomen past bij de huurprijs. Ook heeft u geen inkomensdaling gehad. U controleert dit via stroomschema’s op onze website.

Waarom krijgt mijn buurman wel huurverlaging en ik niet? We hebben toch dezelfde woning?
De huurverlaging heeft ook te maken met het inkomen. Dus het zou kunnen dat om die reden uw buurman wel huurverlaging krijgt en u niet.

Mijn verzoek is afgewezen, maar ik ben het er niet mee eens. Wat nu?
U vraagt de Huurcommissie om een uitspraak als u vindt dat de kale huurprijs zonder goede reden niet wordt verlaagd of te weinig wordt verlaagd. U moet uw bezwaar uiterlijk donderdag 13 mei inleveren als u van ons in februari een brief heeft gekregen. U moet uw bezwaar ook uiterlijk donderdag 13 mei inleveren als u geen brief heeft gekregen van Woonkwartieren vindt dat de huurprijs ten onrecht niet wordt verlaagd. Heeft u géén brief gekregen, maar wel een inkomensdaling van minstens 6 maanden? Dan kunt u heel het jaar zelf een huurverlaging aanvragen. Ook de datum van uw bezwaar is dan anders.

Tot wanneer kan ik zelf een verzoek tot huurverlaging inleveren?
Als u van ons géén brief heeft ontvangen en een inkomensdaling van minstens 6 maanden heeft gehad, dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen tot 30 december 2021. Woonkwartier heeft dan drie weken de tijd om op uw voorstel te reageren.

Tot wanneer kan ik bezwaar indienen als Woonkwartier mijn verzoek tot huurverlaging afwijst?
Als u van ons géén brief heeft gekregen in februari en zelf een verzoek tot huurverlaging heeft ingediend, dan moet uw bezwaar bij de Huurcommissie binnen zes weken na de datum waarop u wilt dat de huurverlaging ingaat, ingeleverd zijn. Bijvoorbeeld: als u wilt dat de huurverlaging per 1 juni ingaat, dan moet uw bezwaar uiterlijk 13 juli bij de Huurcommissie binnen zijn. Als u van ons wél een brief heeft gekregen in februari, dan moet uw bezwaar uiterlijk donderdag 13 mei bij de Huurcommissie ingeleverd zijn.

Waarom kunnen we pas dit jaar in aanmerking komen voor huurverlaging en niet de andere jaren?
Dat heeft te maken met de wet Eenmalige Huurverlaging. Die is ingegaan per 1 januari 2021.

Wie heeft bepaald dat er dit jaar mensen in aanmerking komen voor huurverlaging?
In 2021 geldt de wet Eenmalige Huurverlaging voor huurders met een lager inkomen. Deze wet betekent dat huurders in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze in verhouding tot hun inkomen te duur wonen en een huur boven de huurprijsgrens hebben.

Mag Woonkwartier na een huurverlaging vóór 1 juli 2021, de huur per 1 juli 2021 verhogen zoals elk jaar bij de reguliere huuraanpassing?
Nee. De aftoppingsgrenzen worden bepaald per 1 januari 2021. Als u een huurverlaging heeft gekregen, dan krijgt u dus geen huurverhoging per 1 juli 2021.

Mag Woonkwartier na een huurverlaging vóór 1 juli 2021, later in het jaar de huurprijs verhogen tot boven de aftoppingsgrens na renovatie of verduurzaming van de woning?
Nee. De huur stijgt dan boven de aftoppingsgrens, waardoor u in feite direct recht krijgt op een huurverlaging.

Mag Woonkwartier na een huurverlaging ná 1 juli 2021 de huur wel verhogen per 1 juli 2022?
Ja, dat is toegestaan.

Gaat Woonkwartier na een huurverlaging, later in het jaar de huurprijs verhogen na een aanvraag tot woningverbetering van de huurder?
Nee. De huurverhoging gaat dan pas in per 1 januari 2022.

Wat gebeurt als mijn huurprijs voor 1 juli 2021 onder de aftoppingsgrens uitkomt, en die na de huurverhoging van 1 juli 2021 boven de aftoppingsgrens uitkomt?
Huurders in woningen die een huurprijs hebben onder de aftoppingsgrens komen niet in aanmerking voor huurverlaging. Wanneer door de huurverhoging per 1 juli 2021 de huurprijs boven de aftoppingsgrens uitkomt, kan de huurder een aanvraag voor huurverlaging indienen. Als de huurder er  ook qua inkomen voor in aanmerking komt, wordt de huur verlaagd tot op de aftoppingsgrens

Waarom telt het inkomen van kinderen tot 27 jaar niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen?
Bij passend toewijzen is het formeel zo dat het inkomen van thuiswonende kinderen niet meetelt, maar daar is geen leeftijd aan verbonden. Bij een persoon van 60 jaar die als hoofdhuurder een woning huurt samen met een kind van 30 jaar, telt het inkomen van het 30-jarige kind ook niet mee. Andersom geldt het niet. Als de 30-jarige de hoofdhuurder is, telt het inkomen van de 60-jarige ouder wél mee. Bij de eenmalige huurverlaging is de leeftijd van thuiswonende kinderen wel van belang en telt het inkomen van thuiswonende kinderen boven de 27 jaar wel mee.