Sloop en herhuisvesting

Veilige, duurzame en betaalbare woningen nu en de toekomst, dat is waar Woonkwartier naar streeft. Om deze  doelstelling waar te kunnen maken, investeren we in onderhoud van onze bestaande woningen en maken we deze energiezuinig. Ook slopen we soms oude en bouwen we nieuwe woningen. 

Sloop- en nieuwbouwtrajecten, renovatie en groot onderhoud hebben gevolgen voor onze huurders en roepen vaak veel vragen op. Om hierover vooraf helderheid te bieden, is het Sociaal Statuut opgesteld. Het Sociaal Statuut beschrijft alle zaken die in een traject van sloop- en nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud aan de orde komen. Het geeft de rechten en plichten weer van zowel de huurder als van Woonkwartier.

Het Sociaal Statuut van Woonkwartier stelden  we samen op met onze huurdersverenigingen en de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Steenbergen. Het Sociaal Statuut is een kaderreglement. Per specifiek project worden deze vertaald naar een planbesluit. 

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Mijn woning wordt gesloopt. Helpen jullie mij met het vinden van een nieuwe woning?

Dit verschilt per situatie. Wij adviseren u hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer ons telefoonnummer 0168-350000.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik urgentie bij het vinden van een nieuwe woning?

Dit verschilt per situatie. Wij adviseren u hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer ons telefoonnummer 0168-350000.

Waarom slopen jullie bepaalde woningen?

Woningen worden soms gesloopt als ze bouwkundig niet meer voldoen of als de kosten om ze te renoveren en verduurzamen te hoog zijn.

Hoe ver van te voren ontvang ik bericht over het slopen van mij woning?

In dat geval ontvangt u uiterlijk 12 maanden voor de geplande sloopdatum hierover een brief van ons.

Mijn woning wordt gesloopt. Bij wie kan ik terecht met vragen hierover?

Met vragen over de sloop van uw woning kan u telefonisch terecht bij woonkwartier via ons telefoonnummer 0168-350000.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe lang kan ik hier nog blijven wonen?

In overleg met de Wijkregisseur sociaal beheer wordt gekeken hoelang u nog in uw woning kunt blijven wonen.

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een vergoeding?

ja, bij sloop van uw woning heeft u recht op de wettelijke vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.