Uit elkaar

U vindt op deze pagina veel gestelde vragen en antwoorden over het huren van een woning als u en uw partner uit elkaar gaan.

Veel gevraagd over Uit elkaar

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. Kan één van ons in de woning blijven wonen?

Dit is afhankelijk van de situatie. Neem telefonisch contact op met ons Klantadvies Centrum via ons telefoonnummer 0168-350000.

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. We willen allebei in de woning blijven wonen. Hoe lossen we dit op?

Bent u niet getrouwd en is er geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u in onderling overleg bepalen wie in de woning blijft wonen. Komt u hier samen niet uit? Dan kan de kantonrechter hier uitspraak over doen. Let op! Degene die de woning verlaat, moet schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Pas dan kan de naam op het huurcontract worden aangepast. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Gaat u scheiden? Of is er sprake van een geregistreerd partnerschap? Dan bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Hij of zij kan de woning dan blijven huren. Het huurcontract wordt dan op naam van hem of haar gezet. Let op! Om de opzegging van de huurder die vertrekt te verwerken, hebben wij de volgende zaken nodig: - ingevuld formulier eenzijdige huuropzegging - kopie echtscheidingsvonnis van de rechtbank waarin staat aan wie de woning is toegewezen; - een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP (Basis Registratie Personen, vroeger heette dit de gemeentelijke basisadministratie).

We zijn getrouwd en gaan scheiden. Eén van ons blijft in de woning wonen. Hoe passen we het huurcontract aan?

Vult u hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging in en stuur het naar ons op. Bij een echtscheiding bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Degene die de woning krijgt toegewezen, kan blijven huren. Het huurcontract wordt dan op naam van deze huurder gezet. Let op! Om de opzegging van de huurder die vertrekt te kunnen verwerken hebben we de volgende gegevens nodig: - ingevuld formulier eenzijdige huuropzegging - kopie echtscheidingsvonnis van de rechtbank waarin staat aan wie de woning is toegewezen; - een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP (Basis Registratie Personen, vroeger heette dit de gemeentelijke basisadministratie)

We hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Eén van ons blijft in de woning wonen. Hoe passen we het huurcontract aan?

Vult u hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging in en stuur het naar ons op. De rechter bepaalt aan wie de woning wordt toegewezen. Degene die de woning krijgt toegewezen, kan blijven huren. Het huurcontract wordt dan op naam van deze huurder gezet. Let op! Om de opzegging van de huurder die vertrekt te kunnen verwerken, hebben we de volgende gegevens nodig: - ingevuld formulier eenzijdige huuropzegging - kopie echtscheidingsvonnis van de rechtbank waarin staat aan wie de woning is toegewezen; - een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP (Basis Registratie Personen, vroeger heette dit de gemeentelijke basisadministratie)

We gaan uit elkaar en één van ons neemt het huurcontract over. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn huurtoeslag?

Ja dat is mogelijk. Voor meer informatie over huurtoeslag verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl.