Passend toewijzen

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden over passend toewijzen.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Sinds 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Dit betekent dat u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen, behalve kinderen. Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle personen die meeverhuizen, dus ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Huurprijsgrenzen

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.