Klacht melden over onze dienstverlening

Klacht melden

Dit is een formulier om een klacht over de dienstverlening te melden. Wilt u overlast melden ? Gebruik dan het formulier ''Overlast melden''.

Gerelateerde vragen

Ik heb een klacht over een medewerker van jullie organisatie. Waar meld ik dat?

Algemeen

Meld dit dan bij ons. Dit kan  bij ons  schriftelijk. Dit kan via de e-mail of maak gebruik van het klachtenformulier op onze website.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over een reparatie die niet goed is uitgevoerd. Waar meld ik dat?

Algemeen

Meld dit dan bij ons. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Als u het schriftelijk wil doen, gebruik hiervoor het klachtenformulier op onze website.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over de schoonmaakwerkzaamheden in mijn woongebouw. Waar meld ik dat?

Algemeen

Meld dit dan bij ons. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Onze wijkregiseur buurtbeheer komt dan langs om dit te bekijken.

Meer over dit onderwerp

Wat is jullie klachtenprocedure?

Algemeen

U meld de klacht eerst schriftelijk bij ons. Gebruik hiervoor het klachtenformulier op onze website. Afhankelijk van het soort klacht, nodigen wij u uit voor een gesprek bij op ons kantoor of nemen we telefonisch contact met u op. Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke reactie met de uitkomst of een advies.Bent u ontevreden over de geboden oplossing? Dan kunt u binnen 10 werkdagen uw klacht schriftelijk voorleggen aan onze directeur. Hij neemt vervolgens binnen 20 werkdagen een besluit en stuurt u hierover een brief. Is er nog steeds geen passende oplossing voor uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie. Deze onafhankelijke instantie beoordeelt meningsverschillen tussen (ex)huurders of woningzoekenden en de aangesloten woningcorporaties. U kunt uw klacht binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke reactie van de directie (zie stap 2) indienen via www.regionalegeschillencommissie.nl. De commissie beoordeelt de stukken en neemt eventueel contact op met de betrokken partijen. Daarna brengt zij een dringend advies uit aan onze directeur. In de meeste gevallen nemen we dit advies over.

Meer over dit onderwerp

Ik ben niet tevreden met de oplossing die jullie voorstellen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bent u ontevreden over de geboden oplossing? Dan heeft u 10 werkdagen om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan onze directeur. Hij neemt vervolgens binnen 20 werkdagen een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Meer over dit onderwerp