Gezamenlijk antwoord op huidige wooncrisis

Onze brancheorganisatie Aedes  en 33 andere organisaties die allemaal dagelijks bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn hebben samen  een gezamenlijk actieprogramma Wonen opgesteld  dat een antwoord kan zijn op de huidige wooncrisis. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid laten we als corporaties zien dat we niet weglopen voor de actuele vraagstukken en dat we er met trots onze schouders onder willen zetten voor alle huurders in Nederland.

Ook Woonkwartier staat achter de  plannen en voorstellen van het   Actieprogramma Wonen. Dit programma heeft een breed draagvlak vanuit overheid, middenveld, marktpartijen en consumentenorganisaties. De kern van onze boodschap is simpel.

‘Er moet veel gebeuren om het wonen in Nederland te verbeteren. Wij willen aan de slag en hebben daar concrete plannen voor. Politiek: doe met ons mee en maak deze plannen mogelijk.’