Ons vastgoed

  • Onze vastgoedstrategie is afgestemd op de ontwikkeling van de woningmarktregio in het algemeen en op de vraag van onze doelgroepen in het bijzonder. Door strategisch om te gaan met onze woningvoorraad zorgen we ervoor dat we onze klanten nu en in de toekomst een kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar huis bieden.

Waar staan we voor:

Kwaliteit

Onze focus ligt op de transformatie van de bestaande woningvoorraad.

  • Onze woningen voldoen aan onze eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. We leveren een goede kwaliteit, gerelateerd aan de betaalbaarheid van de woningen.
  • Wij pakken kwaliteitsverbetering projectmatig aan, maar houden ook rekening met individuele wensen van klanten en leveren waar mogelijk maatwerk.
  • Wij denken mee in kansen en oplossingen en staan open voor initiatieven van derden, zoals nieuwe woonvormen en -producten, die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van onze doelstellingen.

Duurzaamheid

  • Wij verduurzamen onze woningen allereerst voor de huurders. Hiermee houden we de woonlasten betaalbaar en verbeteren we het wooncomfort.
  • Door te investeren in duurzaamheid leveren we ook een bijdrage aan een beter milieu, iets dat we als maatschappelijk ondernemer belangrijk vinden.
  • Door woningen te verduurzamen verhogen wij de waarde van ons vastgoed. Hiermee hebben we meer vermogen om ook in de toekomst de juiste dingen te blijven doen.

Sturen op meerwaarde

  • Onze woningvoorraad is een belangrijk middel om onze maatschappelijke taak goed uit te kunnen voeren. Onze vastgoedstrategie is er op gericht dat wij onze ambities op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid nu en in de toekomst kunnen waarmaken.
  • Wij maken steeds een zorgvuldige afweging tussen het maatschappelijk belang, de ontwikkeling van de waarde van het vastgoed en de financiële continuïteit van Woonkwartier.
  • Onze vastgoedstrategie is anticiperend, afgestemd op de ontwikkeling van onze woningmarktregio op de langere termijn.