Onze financiën

  • Wij zorgen ervoor dat we financieel gezond blijven zodat we ook in de toekomst onze taken goed uit kunnen voeren.

Waar staan we voor:


Continuïteit

  • Woonkwartier is een financieel gezonde organisatie en dat willen we zo houden. Een financieel gezonde organisatie kan meer investeren en is veerkrachtiger, ook op langere termijn. Wij borgen dan ook onze financiële continuïteit, in het belang van de maatschappelijke opgaven die er zijn.

Efficiency

  • We zijn kostenbewust en zetten onze middelen zo optimaal mogelijk in. Wij werken efficiënt en resultaatgericht.