Onze strategische koers

De strategische koers is voor ons een soort kompas. Het helpt ons bij de keuzes die we maken en de dingen die we doen. Het geeft antwoord op de vragen: Wie zijn wij? Waar staan we voor? En waar gaan we voor?

Totstandkoming

De koers kwam tot stand na een intensief traject waar naast medewerkers ook huurders, huurdersverenigingen, gemeenten en strategische partners bij betrokken zijn.

In beweging

De koers is dynamisch. We blijven voortdurend in gesprek met anderen zodat we weten wat er speelt. Ook vragen we onze klanten, partners en (lokale) belanghouders gericht terugkoppeling te geven op vragen als: Doen we de juiste dingen? Doen we ze goed? Hebben onze activiteiten het gewenste effect? En is het nodig, dan sturen we bij.

Onze 5 pijlers