Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast staat de RvC de bestuurder met raad terzijde. Momenteel bestaat de RvC van Woonkwartier uit 7 leden, waarvan 3 leden zijn voorgedragen door de huurdersverenigingen. De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn één keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn is dus 8 jaar.

Samenstelling Raad van Commissarissen Woonkwartier

De heer W. (Wim) Hoogstad MPM (voorzitter)
Beroep: Freelance docent/trainer (post HBO) en interim-manager
Nevenfuncties: Geen
Commissaris op voordracht huurdersvereniging

Mevrouw M.G. (Marjolein) de Wit-Greuter
Beroep: Voormalig wethouder gemeente Moerdijk
Nevenfuncties: Coördinator Cultuurprijs Moerdijk, Voorzitter bestuur Stichting Cultuur Moerdijk, Lid commissie scouting en scholing PvdA Brabant
Commissaris op voordracht huurdersvereniging

De heer L.P. (Leo) Oostenrijk
Beroep: Adviseur / accountant bij  WEA Accountants en Adviseurs, mede-eigenaar AL Raad & Partners
Nevenfuncties: Adviseur bij Peeters Fiscaal, Adviseur bij Verbeek & Partners, Lid Raad van Toezicht SPCO Kroevendonk, Voorzitter Raad van Commissarissen Kredietunie Brabant  

De heer J.H. (Hans) Mulder (vicevoorzitter)
Beroep: Directeur ruimtelijk domein en duurzaamheid, gemeente Roosendaal
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Archipel Scholen Walcheren, Lid Raad van Toezicht  Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, Lid Rekenkamer gemeente Veere
Commissaris op voordracht huurdersvereniging

Mevrouw I.M. (Ingrid) Hems AA
Beroep: Concernhoofd financiën en bedrijfsvoering Ergon (sociale werkvoorziening)
Nevenfunctie: Bestuur Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)

Mevrouw B.A.M.  (Bernadette) Elbers
Beroep: Hoofd afdeling communicatie, gemeente Tilburg
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Oost-Brabant, eigenaar van Elbers Advies (eenmanszaak)

De heer M. (Mathieu) Belt
Beroep: Partner en directeur Agium Digital BV
Nevenfunctie: Vicevoorzitter RvC Woningbouwvereniging Hoek van Holland